M&A och Finansiering

Finansiell rådgivning och projektledning vid värdering, företagsförsäljning, förvärv och kapitalanskaffning

Content image

Våra tjänster

Vi är oberoende finansiella rådgivare för bolag och ägare i norra Sverige. Vi hjälper till vid företagsförsäljning, kapitalanskaffning och företagsförvärv. För investeringar i Start-ups, se även vårt engagemang i Northern Light Capital II

Vi kan hjälpa er med punktinsatser:

  • Värdering - Bedömning av ett bolags värde inför en exit, ett förvärv, kapitalanskaffning eller andra ägarförändringar.
  • Strategi - Rådgivning under förberedelsefasen när en förvärvsstrategi ska tas fram eller när ägargruppen förbereder en exit om något år.

Vid en företagsförsäljning finns vi med från ax till limpa genom skräddarsydda upplägg där vi är på samma sida som våra kunder genom hela processen:

  • Projektledning & förhandling - Aktiv ledning av processen för att nå optimalt utfall för kunden
  • Paketering - Paketering av företags- och marknadsinformation som är relevant för potentiella köpare eller investerare.
  • Marknadsföring - Aktivt sökande och engagerande av potentiella köpare eller investerare
  • Due Diligence & förhandling - Hantering av DD-processen i nära samarbete med kunden

Vid förvärv kan våra tjänster innefatta strategi, paketering av erbjudande, aktivt uppsökande av förvärvsobjekt samt förhandlingsrådgivning.

Gör en värdering av ditt bolag!

Om du till exempel planerar att sälja ditt bolag, ta in en ny delägare eller köpa ett annat bolag så är det viktigt att ha en uppfattning om vad bolaget är värt. Vi erbjuder en oberoende värdering med hjälp av Leonhs unika digitala värderingsverktyg. 
Pris: från 25 000kr

Kontakta oss

Northern Light Capital II 

Northern Light Capital II är ett affärsängelbolag som investerar i norrländska Start-Ups i tidiga skeden med stor potential. Revenues är en av delägarna och Fredrik Leek är VD för bolaget. 

Alla partners har en bred erfarenhet av företagande och affärsutveckling i ett företags olika tillväxtfaser och av framgångsrika exits. Vi hjälper ditt företag att växa genom vårt bidrag av kompetens, kapital, nätverk och engagemang. Vi är passionerade bolagsbyggare och utvecklar gärna ett framgångsrikt tillväxtbolag tillsammans med dig. 

Driver du en Start-Up som söker kapital? Kontakta gärna oss för att inleda en dialog.

Kontakta NLC II
Content image
Content image

Rådgivning vid försäljning av TK Botnia

Tyréns förvärvade konsultföretaget TK Botnia för att stärka sin position inom hållbart träbyggande. Revenues bistod som rådgivare åt ägarna till TK Botnia under processen.

Content image

Rådgivning vid försäljning av WPS Sweden

Swire Renewable Energy förvärvade WPS Sweden, som är ett serviceföretag inom vindkraftsindustrin i Norden. Revenues agerade rådgivare åt WPS ägare tillsammans med Leonh.

Content image

Utveckling av förvärvsstrategi

Revenues stöttade ett ledande regionalt bolag med tillväxtambitioner att ta fram en fokuserad förvärvsstrategi för att kunna nå uppsatta lönsamhets- och omsättningsmål.

Rådgivning för alla företagsstadier

Placeholder image

Innovationer 
& Start-Ups

I de tidiga faserna när bevisen är svaga för att din affärsidé håller är det inte enkelt att nå målet. Du måste göra jobbet, men vi är specialiserade på att hjälpa dig att prioritera rätt.

Med erfarenhet från hundratals projekt i tidiga faser guidar vi dig till riktiga marknadskontakter och väl underbyggda planer med starka argument.

Placeholder image

Etablerade företag

När ditt företag behöver en ny tillväxtstrategi, lyfta blicken, hantera komplexa ägarfrågor, öka säljet, eliminera flaskhalsar, eller mer – då kan Revenues stötta dig.

100 % kundanpassad rådgivning för små- och medelstora företag som vill växa och öka lönsamheten.

Placeholder image

Ägare & Styrelser

Vi kombinerar kompetens och erfarenhet av SME:s med ett jordnära arbetssätt och vana av att jobba med ägarledda företag.

Med lång erfarenhet av rådgivning till ägare för bolag i olika situationer, kan vi hjälpa dig med utvecklingsmöjligheter för att optimera ditt ägande.

Kontaktformulär

Vi ser framemot att höra från dig!

Hör av dig, oavsett om du vet precis vad du behöver hjälp med eller bara “sitter fast”. Vi försöker alltid att svara så snabbt vi kan. Om det är brådskande så är du välkommen att kontakta oss via telefon, du hittar telefonnummer till respektive person i teamet här.