Inlägg

Placeholder image
Processen bakom vår nya hemsida!
Frida tog sig an uppdraget att förnya Revenues webbplats, med mål att modernisera den och införa Google Ads. Efter noggranna analyser och samarbeten med företag som Bufferleaf och Brath, lanserades en ny webbplats som nu utgör basen för fortsatt arbete med annonsering och kommunikation.
Placeholder image
Never Waste a Good Crisis
In today's challenging business climate, it's essential to make the most of every opportunity, even in the face of crisis. In this post, we explore how businesses can turn adversity into innovation. From rethinking processes to seizing new sales avenues, let's discuss how we can navigate these uncertain times and emerge stronger.
Placeholder image
Brath - Gästbloggare
Att lägga alla ägg i samma korg kan vara en farlig strategi för tillväxtföretag. I vårt senaste blogginlägg fortsätter vi att utforska riskerna med att vara för beroende av ett fåtal stora kunder. Genom exempel från olika branscher visar vi på konsekvenserna av att inte diversifiera sina intäktskällor och hur företag kan hantera dessa utmaningar genom att planera för långsiktig hållbarhet.
Placeholder image
Generationsskifte: En utmaning eller en lösning?
Generationsskifte är en viktig utmaning för företag, särskilt då över 20 procent av företagarna i Västerbotten är över 64 år. Vanliga problem inkluderar frånvarande ägare, oklara överlämningsplaner och bristande kommunikation. En tidig och öppen dialog är avgörande för en lyckad övergång.
Placeholder image
Tips: Höj priset!
Ett lönsamhetstips inför julen är att överväga att höja priset på produkter eller tjänster. Genom att motivera prishöjningen med logiska förklaringar och involvera en extern VD eller en oberoende medarbetare i prisförhandlingarna kan du undvika känslomässiga hinder och öka företagets intäkter.
Placeholder image
Vem ska ta över?
Efter förra inlägget om generationsskiften har vi fått feedback från både äldre och yngre generationer. Vi fokuserar på ägarskiften i familjeföretag där vi både utforskar den äldre generationens perspektiv och hur arvtagare kan tillföra nya kunskaper, samt vad som händer om ingen är beredd att ta över företaget.
Placeholder image
Generationsskifte
Efter sommaren har vi träffat bolag mitt i generationsskiften, en knepig process som kan förnya men också innebära risker för bolagets framtid. Vi tittar närmare på familjeföretag och deras utmaningar med ägarskiften och värdering av bolaget. Fortsättning följer.
Placeholder image
Startups - VC thinking
'Venture Capital' (VC) involves investors funding high-potential startups, mainly in fields like IT and biopharmaceuticals. Success in VC relies on scalability and growth potential, with a focus on global markets. Startups need to demonstrate market need, revenue potential, and be prepared for rigorous scrutiny from investors.
Placeholder image
Sälj vs. Marknadsföring
The text discusses the balance between sales and marketing in businesses, highlighting its importance for startups with limited resources. It emphasizes the critical decision of resource allocation during product launches or market expansions.
Placeholder image
Cowboy Selling!
The blog discusses "Cowboy Selling" in modern sales, emphasizing the need for structured strategies like Neil Rackham's SPIN SELLING for enhanced efficiency and scalability.
Placeholder image
Lone Wolf CEO
Despite documented trends showing increased spending on corporate training and employee programs, CEOs seem neglected in terms of personal support and development. The post suggests strategies such as joining CEO peer groups, forming personal boards of advisors, or seeking out coaches or mentors to combat this isolation and enhance leadership effectiveness.
Placeholder image
Fokusering..
Nils-Robert Persson, styrelseordförande för Cinnober, betonar vikten av att bli världsledande genom att välja en smal nisch. Många företag breddar sin verksamhet för att sprida riskerna, men förlorar ibland fokus och tydlighet. Fokusering kan vara nyckeln till framgång, med en klar riktning och specialisering som möjliggör tydliga erbjudanden och ökad tillväxt.
Placeholder image
Tänka nytt...
Under hösten har vi engagerat oss i olika produkt- och tjänsteföretag som utforskar nya strategier för att möta förändringar i konkurrenslandskapet. Samtidigt har vi initierat diskussioner kring organisk tillväxt och utforskat frågor relaterade till företagsförvärv och deras utmaningar. Dessutom har vi följt spännande studentprojekt med hög strategisk relevans för regionala företag, där fokus ligger på att utveckla innovativa affärsmodeller och förstå internationella marknader.
Placeholder image
High-tech = tillväxt?
Stereotypen om att endast innovativa high-techbolag i tillväxtbranscher kan växa snabbt ifrågasätts när vi ser att många branscher representeras på listan över snabbväxare från 2013. Att köpa tekniken eller inspireras av andra kan vara en framgångsrik strategi för tillväxt, särskilt när man fokuserar på kunder med snabb volym och lönsamhet. I mogna branscher finns ofta dolda möjligheter för företag att växa snabbt genom att utmana branschnormer och erbjuda något unikt
Placeholder image
Vill man växa?
I senaste veckornas möten med tillväxtföretag i norra regionen har en fundamental insikt framträtt: viljan att växa är nyckeln till framgång. Trots detta visar statistik från Tillväxtverket att endast 30% av små- och medelstora företag har denna ambition.
Placeholder image
Vad är ett tillväxtföretag?
Dagens inlägg reflekterar över nyföretagande och tillväxt i Sverige. Vi diskuterar vikten av tillväxtföretag med 10-250 anställda och utforskar behovet av strategiskt stöd för svenska tillväxtföretag.
Placeholder image
Man behöver bara tur för att skapa ett tillväxtföretag!
Tur eller talang: vad krävs för att skapa ett framgångsrikt tillväxtföretag? En enkel kommentar under en föreläsning i södra Sverige sätter igång en diskussion. Följ med när vi diskuterar strategier för framgång och betydelsen av att tänka nytt och modigt för att nå företagets tillväxtpotential
Placeholder image
Vanliga misstag när man söker kapital
Det är lika viktigt att sikta in sig på rätt investerare som att välja rätt målgrupp i din marknadsföring och försäljning. Att rikta sig mot investerare med en profil som inte passar ert projekt är slöseri med tid.