Processen bakom vår nya hemsida!

Publicerad 2024-05-03

 

Efter cirka 6 år med den tidigare webben var det dags att göra en helrenovering av Revenues webbsida. Under ett möte på våra planeringsdagar i Frankrike hösten 2023 tilldelades jag, Frida, uppdraget att leda projektet. Våra primära mål med projektet var att uppdatera hemsidan, vilket var en förutsättning för vårt andra mål: att implementera Google Ads. Även om dessa uppgifter var nya för mig, såg jag dem med stor nyfikenhet då de är områden som länge fascinerat mig. Syftet var att förnya hemsidans budskap för att bättre återspegla det som Revenues är idag, öka synligheten på webben och driva engagemang.

 

Under uppstartsfasen av projektet ägnades mycket tid åt att granska och analysera nuvarande hemsida. Vi ställde frågor som, “Hur är den uppbyggd idag?”, “Vad kommunicerar vi nu?” och “Vad är den spontana uppfattningen av hemsidan, som också speglar företaget?”. Nästa steg var att identifiera områden med förbättringspotential och besluta om vad vi vill kommunicera idag, och hur. Med utgångspunkt i idéer från vårt uppstartsmöte och analysen av den befintliga hemsidan utformade jag en skiss av den nya hemsidan. Därefter följde flera workshops där medlemmar från Revenues-teamet deltog. Vi diskuterade design, sidstruktur, textinnehåll, bilder, budskap och andra relevanta aspekter. Det var en iterativ process av granskning, diskussion och revidering.

 

Samtidigt inledde jag samtal med flera företag som specialiserat sig på att öka synligheten för webbplatser, inklusive en startup vid namn Bufferleaf, baserad i Umeå. Efter diskussioner internt och med Bufferleaf kom vi överens om att deras erbjudande passade väl med vår vision för den nya webbplatsen. Bufferleaf erbjöd nämligen ett webbhotell som uppfyllde våra behov, där de kunde erbjuda oss ett stort stöd i vår process. Vår skiss för den nya webbplatsen anpassades efter möjligheterna som deras webbhotell erbjöd. Bufferleaf stöttade oss aktivt genom hela byggprocessen, där jag hade möjlighet att ställa frågor och ge feedback på den nya designen. 

 

"Vår erfarenhet av att arbeta med Revenues har varit mycket positiv. De var tydliga med sina förväntningar och visioner för hemsidan, samtidigt som de har varit öppen för förändringar. Samarbetet har därför gått väldigt smidigt och vi ser fram emot fler möjligheter att samarbeta i framtiden.” - Bufferleaf

Se mer om Bufferleaf här

 

I slutfasen av lanseringen involverade vi även SME-specialister från Brath i Örnsköldsvik. Deras stöd före, under och efter lanseringen av den nya webbplatsen säkerställde att allt gick enligt planerna. Efter lanseringen av hemsidan startade arbetet med Google Ads direkt. Det är nu ett pågående arbete som involverar inlärning av Google Ads-verktyget, testning av olika annonser och att kommunicera våra erbjudanden. Vi står nu inför en lika spännande och utmanande resa med den fortsatta utvecklingen av vår kommunikation, med den nya webbplatsen som en stabil grund.

 

//Frida