Vill man växa?

Publicerad 2015

(Del 1)

Vi har haft några träffar med med tillväxtföretag de senaste veckorna på olika ställen här i norr. En sak som vi tagit upp som den absolut viktigaste förutsättningen för tillväxt är att man vill växa.

 

Vadå, vill inte alla växa?

 

Nej, så är det inte. Många företag vill inte växa. Från erfarenhet vet vi att det är så och från offentlig statistik finns det stöd för det. Titta till exempel på Tillväxtverkets siffror. Drygt 30% av små- och medelstora företag(10-250 anställda) vill inte växa. Och endast 20% av bolagen tror på fler anställda de kommande tre åren.

 

Det är inget fel med att inte vilja växa. (Men det är inte gruppen företag som inte vill växa som vi tar upp i den här bloggen.)

 

Att ha viljan att växa är den absolut största utmaningen för företag. Finns inte viljan så går det inte. Och viljan kan man inte få hjälp att få från såna som oss. Var viljan i grunden kommer från är förstås olika - kanske beskriver matteönell hur den här viljan föds i tidig ålder.

 

Bolag som växer snabbt byggs med mycket vilja. Ofta sitter det i en eller ett fåtal

grundare som har en stark övertygelse. Utmaningen för att växa länge är att man lyckas föra över viljan att växa från grundare(-n) till övriga organisationen. Så det blir en kollektiv vilja. Annars är risken stor att företaget stannar av när grundarviljan försvinner ut företaget.

 

Glädjande är att Västerbotten i alla fall ligger över rikssnittet - 71% av företagen vill växa. Det bygger vi vidare på!

 

(Del 2)

 

Om man nu vill växa, vad kan hindret sitta i då?

 

Ja, nästa stora utmaning är att våga. Att våga satsa på en sak man tror på. Att våga riskera egna pengar eller att skuldsätta sig. Att våga göra sig av med medarbetare som inte tillför bolaget något. Eller att våga tacka nej till kunder som stjäl mer energi än de ger tillbaka.

 

Det börjar med ägarna. Om man har ett fint bolag som man är stolt över borde steget till att börja växa inte vara så långt. Är man flera ägare, i familjen eller andra kompanjoner, kan det vara knepigare. Man kanske inte har tagit sig tid att bestämma sig om sin gemensamma vision. Någon delägare kanske inte vill vara med på en tillväxtresa utan måste lösas ut. Det krävs insikt och mod för att ta tag i såna här frågor. 

 

Företag som växer snabbt är inte som alla andra. För att kunna sticka ut, gå mot strömmen och skapa en ny marknad krävs det en hel del mod för att hitta sitt eget sätt. För att hålla tempo och ligga före behöver man kunna ta snabba beslut på magkänsla. Då blir det ibland fel så klart. Men då får man lära sig av det. Att inte våga ta snabba beslut kan å andra sidan vara ödesdigert när man hela tiden missar bra möjligheter. 

 

En stor portion mod är något som utmärker de flesta skickliga entreprenörer. Men det vore ju kul om ännu fler blev ännu modigare och vågade utveckla sina företag så de kan växa. En idrottsklyscha är väl att ”våga misslyckas” och den passar rätt bra här också. Fler kanske skulle tillåtas att misslyckas och sen komma igen.

 

Ok, vilja och mod. Mänskliga utmaningar, men helt tydligt avgörande för framgångsrika företag som växer.

 

Det sista hindret som finns kvar om man både vill och vågar är att man saknar kunskap. Men då är det lätt - kunskap går att tillföra!