Man behöver bara tur för att skapa ett tillväxtföretag!

Publicerad 2015

 

En kollega till oss i södra Sverige fick en kommentar för en tid sen. Han höll en föreläsning om tillväxt och vad som krävs för att skapa snabbväxande, lönsamma företag. ”Man behöver nog ingen kompetens egentligen, bara tur: rätt plats, rätt tid och rätt erbjudande”, sa en av deltagarna.

Publicerad: 2015

 

En kollega till oss i södra Sverige fick en kommentar för en tid sen. Han höll en

föreläsning om tillväxt och vad som krävs för att skapa snabbväxande, lönsamma företag. ”Man behöver nog ingen kompetens egentligen, bara tur: rätt plats, rätt tid och rätt erbjudande”, sa en av deltagarna. 

Så vår vän frågar tillbaka: ”Men krävs det inte väldigt mycket tur att vara på rätt plats, i rätt tid och med rätt erbjudande?” 

Jo…

”Kan du ge mig ett exempel på ett företag med så mycket tur?” 

Det fick han inget svar på.

 

Vi och vår kollega tror snarare att det kanske inte handlar så mycket om tur utan att dessa företagare är skickliga på att läsa av marknaden för att vara på rätt plats, i rätt tid och med rätt erbjudande. Man är lite annorlunda.

Här på VK-bloggen kommer vi ta upp olika ämnen som berör tillväxtföretagande. Oftast med ett norrländskt perspektiv. Det finns goda exempel häruppe. Vår önskan är att fler företag i norra Sverige växer snabbt och skapar nya arbetstillfällen och intressanta arbetsplatser. I alla branscher. 

Det passar säkert inte alla men vi kommer diskutera hur man kan växa på mogna marknader, hur vi ska hata byråkrati och motverka självgodhet. Och hur viktigt det är att gå mot strömmen, tänka nytt och ha viljan och modet för att kunna växa som företag.