Generationsskifte: En utmaning eller en lösning?

Publicerad 2019

 

Generation- och ägarskifte är en fråga som ständigt ökar i aktualitet för många företag

både i Norrland och resten av landet. Vi bloggade om det XXXXXX och det fortsätter att

vara minst lika viktigt och relevant idag. Till exempel anger Svenskt Näringsliv att över 20

procent av alla företagare i Västerbotten är äldre än 64 år.

 

Under 2018 har vi gjort egna undersökningar bland företag och individer som står inför

eller precis har genomfört ett generationsskifte. En sak är tydlig; hur enskilda individer ser

på skiftet är väldigt olika, framförallt mellan generationerna.

 

I våra diskussioner med företagare runt om i Norrland i flera olika branscher försökte vi få

in båda perspektiven; Hur den äldre ägaren/VDn ser på eventuell problematiken kring

skiftet. Och för att få en helhetsbild frågade vi också den yngre generationen om hur de

såg på övergången. Utan att fördjupa oss i detaljer såg vi ett mönster där den äldre

generationen var generellt trygg med att saker skulle lösa sig, medan den yngre

generationen ofta hade realistiska förväntningar och insåg att det kommer vara mycket

jobb med skiftet.

 

I praktiken har vi sett att det här i flera fall innebär att skiften eller försäljningar skjuts på

framtiden utan en tydlig plan. Tre exempel:

 

1) Företagaren fortsätter driva bolaget som vanligt, utan konstruktiva ägardiskussioner för

framtiden. Det skapar ofta osäkerhet internt när ingen riktigt vet var bolaget är på väg.

Blir nödvändiga investeringar gjorda? Vem ska ta över?

 

2) Vd:n/ägaren är fortfarande Vd på papperet och har lön men har slutat komma till

jobbet. Nr2 driver företaget i praktiken. Förutom att det belastar resultaträkningen

skapar det ofta stort och ofta outtalat missnöje internt. Det är inte heller helt ovanligt att

en sådan “Vd” med oregelbundenhet dyker upp och bestämmer saker.

 

3) En tredje typisk situation är när den äldre företagaren har identifierat en ny potentiell

Vd, anställt henne/honom, med en idé om att här finns en person som kan ta över.

Problemet är att det inte finns någon tydlig plan för överlämnandet. Ska det ska på 6

eller 36 månader? Används tiden till att överföra kunskap och erfarenhet från äldre till

yngre?

 

För att vara tydliga så är ett generationsskifte något som kan påverka både Vd-rollen och

ägandet.

 

Risken i samtliga fall ovan är att företaget hamnar i ett läge av inaktivitet. I värsta fall

lämnas bolaget hastigt över till en övertagare utan någon plan alls.

 

Flera av problem verkar bero på att kommunikationen mellan den äldre och yngre

generationen är bristfällig. Det kan vara så att den yngre generationen inte vill, av respekt

för den äldre, ta upp hur man kan förändra företaget till det bättre i en ny tid. Det kan

också vara så att de tror att de pratar med varandra om skiftet regelbundet, när de

egentligen aldrig har diskuterat det ordentligt. Varje fall är unikt och skälen bakom går att

studera vidare.

 

Oavsett företagets situation så är vår erfarenhet att det är bättre att lyfta de här frågorna i

god tid. I många fall har företagen en intressant framtidspotential, med en mix av den

yngre generationens energi och nya perspektiv(tex inom digital marknadsföring) blandat

med den långa erfarenheten och kunskapen från den äldre generationen.

 

Lyft diskussionen, enas om planen, sätt tydliga mål och tidpunkter.