Generationsskifte

Publicerad 2017

 

Efter sommaren har vi träffat en handfull bolag som är mitt i ett generationsskifte.

Generationsskiften i små och medelstora bolag är ibland knepiga. Rätt genomförda kan de tillföra ny energi och ett yngre perspektiv som ger bolaget en skjuts i rätt riktning, samtidigt som den äldre erfarenheten behålls. Hastiga eller ogenomtänkta skiften kan i värsta fall riskera bolagets framtid.

 

En spännande grupp av ägarledda bolag är förstås familjeföretagen. Beroende på vilken definition som används så är minst 50 % av Sveriges bolag familjeföretag, allt från små företag till börsnoterade koncerner. Generationsskiften i familjeföretag kan innehålla en stor portion relationsdrama. 

 

Några situationer:

 

• Splittrat ägande

Etablerade företag som funnits ett tag kan ha hamnat i ett läge där flera kusiner/släktingar äger mindre delar av ett bolag. Problemet är ofta att alla inte har samma intresse för bolagets framtid. Någon med mest vilja, driv och förmåga är den som utvecklar bolaget, kanske i rollen som Vd. Men utan att ha kontroll över strategiska beslut och utan ägarandel och ersättning som är i nivå med arbetsinsats och risktagande. Förutom risken att den eller dem med mest driv lessnar och börjar med något annat så når sällan de här bolagen sin fulla potential eftersom det är svårt att nå enighet i ägargruppen och styrelsen om vilken väg bolaget ska ta. Inte sällan är enda lösningen på knuten att lösa ut ägare som inte bidrar aktivt till bolagets framgång.

 

• Vem ska ta över?

Entreprenörer som drivit sina bolag i många år saknar ibland en naturlig arvtagare. Eventuella barn kanske har helt andra intressen i livet eller bor sedan länge på annan ort. Då blir det förr eller senare nödvändigt att hitta en ny nyckelperson som kan axla ansvaret. Den processen kan ta flera år.

 

• Vad är bolaget värt?

Ett bolag som under en längre tid styrts av en multikompetent (i positiv bemärkelse) ägare har inte sällan missat att överföra kunskap och kundkontakter från ägaren/Vd:n till dokument och andra medarbetare. Det kan leda till stora risker för den som ska ta över. Vilket förstås påverkar prislappen negativt för den säljande ägaren. I värsta fall går det inte att komma överens om en värderingsnivå.

 

Det finns en hel del goda exempel på hur generationsskiften inom och utom familjen har lyckats. Tyvärr finns det många mindre lyckade exempel och flera bolag som är på väg in i

generationsskiften kommande åren där frågan ännu inte har lösts. Flera år kan gå till spillo när bolaget närmast är förlamat. De gamla ägarna har inte längre kraften kvar att utveckla företaget och de tilltänkta arvtagarna får inte chansen att ta kontroll och driva i den riktning de önskar.

 

Kommande veckor kommer vi blogga vidare om familjeföretag, generationsskiften och om hur olika företags ägare har löst sina skiften.