Vikten av konkurrens

Publicerad: 2024-05-31

För den som har sålt sin bostad är det troligen ganska uppenbart att det är lättare att få ut ett bra försäljningspris om det är fler än en intresserad spekulant som lägger bud. Lyckade försäljningar där slutpriset landar över utgångspriset har ofta haft 2-3 st intressenter som budat över varandra på slutet.

 

Samma enkla princip gäller när ett bolag ska säljas.

lönsamhet1.jpg

Vad driver värde i en försäljning?

 

Förutom att budgivarna kan behöva lämna högre bud om någon annan ligger högre så finns det andra fördelar för säljaren om det finns konkurrens bland köparna. Det blir lättare mentalt att hålla sin linje i förhandlingen och inte vara rädd att tappa den enda intressenten. Det blir också enklare att undvika avtalsvillkor som är ofördelaktiga, vilket kan vara nog så viktigt som att få ett högre pris för bolagets aktier. Dessutom går det att hålla ett högre tempo i processen så att affären blir klar snabbare.

 

Så hur ska då en säljare gå till väga för att det ska bli konkurrens?

 

Först så är det såklart värt att säga att vissa företag som ska säljas inte har en så stor potentiell köparkrets. Precis som ett hus i fel skick på fel adress kan vara svårsålt. Objektet, företaget i det här fallet, är helt enkelt inte tillräckligt attraktivt. Timingen och marknadsläget kan naturligtvis också påverka olika köpares möjlighet att genomföra affärer.

 

Men om vi bortser från de fallen så finns det några generella saker som en säljare eller säljargrupp kan göra för att öka potentialen och minska risken.

 

Driv bolaget framgångsrikt

Ett bolag som har god lönsamhet och i övrigt är välskött är mer intressant.

 

Minska beroendet av nyckelpersoner (ägare)

Även om det inte alltid är gjort i en handvändning så är det fördelaktigt om ditt bolag inte är helt beroende av din operativa, dagliga insats för att verksamheten ska snurra på. Går det att ge ansvar och delegera uppgifter till anställda? Kan bolagets processer och dokumentation förstärkas så att verksamheten kan fortgå även utan ägarens input? Kan flera individer vara inblandade i sälj och kundvård så att inte hela kundstocken är beroende av en enda person?

 

Förbered er 

Börja med att vara överens i ägargruppen om att ni vill sälja ert företag. Gå sen igenom vad som behöver förbättras eller hanteras för att öka attraktiviteten på företaget. Se till att dokumentation finns på plats. Identifiera de största riskerna i bolaget. Skissa gärna på vilka tänkbara köpare som kan finnas och vilka olika saker de kan tänkas vinna på att förvärva just ert bolag.

betalningsvilja1.jpg

Ta kommandot

Många försäljningar som vi känner till där det bara funnits en tänkbar köpare, har initierats av köparsidan och säljarsidan har egentligen inte försökt undersöka om det kan finnas fler intressenter därute. Genom att själva bestämma sig för att sälja bolaget och driva processen med att bjuda in fler intressenter att lämna bud så går det ofta att ta kommandot och hålla uppe tempot. Tänk också på att för en köpare så är det en stor fördel att veta om att vi är ensamma om att lägga bud på det här bolaget. Jämför gärna med en lägenhetsaffär!

 

Oavsett vad ägargruppen har för förväntningar på ett pris på aktierna när bolaget ska säljas så är det svårt att nå ett “marknadspris” om det inte finns konkurrens bland köparna. Det är betydligt enklare att få bättre villkor som säljare om 2-3 stycken olika budgivare gör upp om vem som ska få köpa bolaget. Genom att förbereda sig och ta kommandot över en säljprocess kan du som säljare öka dina chanser till en bra affär.