Ursprungligen postat VK: 8 september 2015

Vi har haft några träffar med med tillväxtföretag de senaste veckorna på olika ställen här i norr. En sak som vi tagit upp som den absolut viktigaste förutsättningen för tillväxt är att man vill växa.

Vadå, vill inte alla växa?

Nej, så är det inte. Många företag vill inte växa. Från erfarenhet vet vi att det är så och från offentlig statistik finns det stöd för det. Titta till exempel på Tillväxtverkets siffror. Drygt 30% av små- och medelstora företag(10-250 anställda) vill inte växa. Och endast 20% av bolagen tror på fler anställda de kommande tre åren.

Det är inget fel med att inte vilja växa. (Men det är inte gruppen företag som inte vill växa som vi tar upp i den här bloggen.)

Att ha viljan att växa är den absolut största utmaningen för företag. Finns inte viljan så går det inte. Och viljan kan man inte få hjälp att få från såna som oss. Var viljan i grunden kommer från är förstås olika – kanske beskriver matteönell hur den här viljan föds i tidig ålder.

Bolag som växer snabbt byggs med mycket vilja. Ofta sitter det i en eller ett fåtal grundare som har en stark övertygelse. Utmaningen för att växa länge är att man lyckas föra över viljan att växa från grundare(-n) till övriga organisationen. Så det blir en kollektiv vilja. Annars är risken stor att företaget stannar av när grundarviljan försvinner ut företaget.

Glädjande är att Västerbotten i alla fall ligger över rikssnittet – 71% av företagen vill växa. Det bygger vi vidare på!