FÖRETAGSFÖRSÄLJNING

Vårt rådgivningserbjudande är till för att SME:s ska få tillgång den kvalitet och engagemang som vanligtvis förknippas med transaktioner mellan stora bolag.

En nyckel till en lyckad affär är att ta stöd av någon som kan processen, har ett brett kontaktnät och som är raka och flexibla i kommunikationen. En försäljningsprocess är intensiv så vår ambition är alltid att vi ska vara enkla att samarbeta med – med slutresultatet i fokus.

Våra tjänster inom företagsförsäljning har vuxit fram efter förfrågningar från våra kunder, som har sökt en partner med kompetens och erfarenhet av SME:s och som har ett jordnära arbetssätt.

Som strategikonsulter, med stor erfarenhet av rådgivning till ägare och ledning för bolag i olika situationer, har vi lång erfarenhet av att sätta oss in i ett bolags styrkor, svagheter och utvecklingsmöjligheter. Det gör att vi kan hjälpa dig att lyfta fram ditt bolags potential på ett professionellt vis. Vår ambition är alltid att förstå ditt bolags verksamhet i grunden för att kunna få ut bästa möjliga pris vid en försäljning.

För mer information kontakta:

Fredrik Leek
fredrik@revenues.se
+46 70 – 678 38 71

Ett urval av våra kunder och partners