Ursprungligen postat VK: 7 september 2018

När flera branscher är i en högkonjunktur så handlar det för många bolag om att leverera och att sköta sina kundåtaganden. Samtidigt är inte lönsamheten tillräcklig överallt för att ge utrymme till investeringar och buffert för sämre tider. Egentligen är det nu, när pilarna pekar uppåt som fler bolag borde sätta av tid för strategiskt framtidsarbete. Tidsbrist är, i vår erfarenhet, den främsta ursäkten till att det inte blir så.

hockey-stick-business-growthSer er tillväxtkurva ut som en hockeyklubba?

Vi inledde hösten i förra inlägget med en diskussion om balansen mellan strategiskt och operativt arbete i mindre företag.

Strategi för ett bolag med 10-100 anställda ser annorlunda ut än i ett stort bolag. I läroböcker och management-tips på Internet finns en mängd råd som passar bäst för stora, etablerade företagskolosser. Genom dessa råd får man ofta struktur på saker och ting och regelverk för personalen att hålla sig till. Eller råd som ”se till att marknad och sälj jobbar tätare ihop”. Vilket inte är lika kritiskt när det finns 2-3  personer som jobbar med sälj och marknad, inklusive Vd, i ett bolag med 23 anställda.

Så hur kan ett framtidssäkrat strategiarbete se ut i ett mindre eller medelstort bolag? Det finns ingen mall som passar alla utan en anpassning måste förstås ske till det egna bolagets situation. Men vi har några konkreta förslag som ofta ger en bra riktning på arbetet.

  1. Vill ni utveckla bolaget? Många ägare till mindre bolag är nöjda som det är. Ställ er frågan i ägargruppen vad ni vill de kommande 3-5 åren. Har ni externa ägare? Kräv att få en tydlig bild av vad ägarna förväntar sig av bolaget.
  2. En bra strategi baseras på olikhet. Hur ska vi slå våra konkurrenter genom att differentiera oss? Företag lär av varandra – det som var en konkurrensfördel för 5 år sen är standard idag.
  3. Vet vi vilka kunder vi vill vara bra för? En marknadssegementering på tillräckligt detaljerad nivå är ett kraftfullt verktyg för att kunna förstå de kunder vi vill jobba med och ta fram starka erbjudanden som de är intresserade av.
  4. Överväg en aktiv förvärvsstrategi. För att den ska fungera bör flera potentiella köpkandidater utvärderas löpande varje år på ett systematiskt vis.
  5. Satsa rejält! När ni har bestämt inom vilket område ni vill utveckla bolaget (unika produkter, produktivitet etc) sikta på att bli bäst i klassen på er marknad.
  6. Ställ dig bakom en tydlig aktivitetsplan. Implementeringen av strategin är kritisk för att ditt företag ska utvecklas i önskad riktning. Om inte Vd/ägare visar en övertygelse om att den strategiska planen är rätt är det svårt att få med sig hela företaget.

De flesta etablerade bolag tar upp de här frågorna i sin strategiska planering, men som flera företag berättat för oss är det många som gör det osammanhängande, slumpmässigt och ibland förvirrande. Vi hoppas att införande av en systematisk strategiprocess gör att fler företag utvecklas ännu bättre framöver.

Skärmavbild 2018-09-03 kl. 11.32.36Undvik att vara ett sånt här företag!