Med erfarenhet från hundratals projekt i tidiga faser guidar vi dig till riktiga marknadskontakter och väl underbyggda planer med starka argument. Vårt fokus ligger på det som är kritiskt för just din innovation eller startup. Vi är inte metodstyrda utan använder det angreppssätt som förenklar prioriteringen för dig.

Våra paket för innovationer & startups

Våra paketerade tjänster är designade för unika projekt i tidiga faser. När potentialen är enorm men risken samtidigt är hög. Innan det finns bevis för att det finns en marknad som är villig att betala för din tjänst eller produkt. Och innan du har finansiering för att nå ända fram.

Alla våra paket har fast pris och innehåller en blandning av workshops och rådgivning.

Ett urval av våra kunder och partners