Ursprungligen postat VK: 8 februari 2019

Generation- och ägarskifte är en fråga som ständigt ökar i aktualitet för många företag både i Norrland och resten av landet. Vi bloggade om det tidigare här på VK och det fortsätter att vara minst lika viktigt och relevant idag. Till exempel anger Svenskt Näringsliv att över 20 procent av alla företagare i Västerbotten är äldre än 64 år.

Under 2018 har vi gjort egna undersökningar bland företag och individer som står inför eller precis har genomfört ett generationsskifte. En sak är tydlig; hur enskilda individer ser på skiftet är väldigt olika, framförallt skiljer det mellan generationerna.

I våra diskussioner med företagare runt om i Norrland i flera olika branscher försökte vi få in båda perspektiven; Hur den äldre ägaren/VDn ser på eventuell problematiken kring skiftet. Och för att få en helhetsbild frågade vi också den yngre generationen om hur de såg på övergången. Utan att fördjupa oss i detaljer såg vi ett mönster där den äldre generationen generellt var trygg med att saker skulle lösa sig, medan den yngre generationen ofta hade realistiska förväntningar och insåg att det kommer vara mycket jobb med skiftet.

I praktiken har vi sett att det här i flera fall innebär att skiften eller försäljningar skjuts på framtiden utan en tydlig plan. Tre exempel:

  1. Företagaren fortsätter driva bolaget som vanligt, utan konstruktiva ägardiskussioner för framtiden. Det skapar ofta osäkerhet internt när ingen riktigt vet var bolaget är på väg. Blir nödvändiga investeringar gjorda? Vem ska ta över?
  2. Vd:n/ägaren är fortfarande Vd på papperet och har lön men har slutat komma till jobbet. Nr2 driver företaget i praktiken. Förutom att det belastar resultaträkningen skapar det ofta stort och ofta outtalat missnöje internt. Det är inte heller helt ovanligt att en sådan “Vd” med oregelbundenhet dyker upp och bestämmer saker.
  3. En tredje typisk situation är när den äldre företagaren har identifierat en ny potentiell Vd, anställt henne/honom, med en idé om att här finns en person som kan ta över. Problemet är att det inte finns någon tydlig plan för överlämnandet. Ska det ska på 6 eller 36 månader? Används tiden till att överföra kunskap och erfarenhet från äldre till yngre?

För att vara tydliga så är ett generationsskifte något som kan påverka både Vd-rollen och ägandet. Oavsett om skiftet sker inom familjen eller till en extern person. Risken i samtliga fall ovan är att företaget hamnar i ett läge av inaktivitet. I värsta fall lämnas bolaget hastigt över till en övertagare utan någon plan alls.

Flera av problem verkar bero på att kommunikationen mellan den äldre och yngre generationen är bristfällig. Det kan vara så att den yngre generationen inte vill, av respekt för den äldre, ta upp hur man kan förändra företaget till det bättre i en ny tid. Det kan också vara så att de tror att de pratar med varandra om skiftet regelbundet, när de egentligen aldrig har diskuterat det ordentligt. Varje fall är unikt och skälen bakom går att studera vidare.

Oavsett företagets situation så är vår erfarenhet att det är bättre att lyfta de här frågorna i god tid. I många fall har företagen en intressant framtidspotential, med en mix av den yngre generationens energi och nya perspektiv(tex inom digital marknadsföring) blandat med den långa erfarenheten och kunskapen från den äldre generationen.

Lyft diskussionen, enas om planen, sätt tydliga mål och tidpunkter.

Young & Old